ÇALIŞTAYIN AMACI VE DAVET

Değerli Meslekdaşlarımız,

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Çalıştayı Tıpta Uzmanlık Eğitiminin ülkemizdeki durumunu, varsa geliştirilebilecek alanlarını, bu alanlardaki gelişmenin nasıl gerçekleştirilebileceğini, bu gelişimin nasıl sürdürülebileceğini belirlemek üzere düzenlenmiş bir çalıştaydır. Çalıştayın sonuç raporu yayınlanarak tüm paydaşlar ile paylaşılacaktır.

Çalıştayda var olan durumun geliştirilebilecek taraflarının belirlenmesi, nasıl geliştirilebileceği konusunda “uzman görüşü” olarak sizlerin görüşlerinin alınması, literatürde yer alan şekillerinin ve bu şekillerin ülkemize uygunluğunun belirlenmesi ve son olarak da ilgili alanda eğitim konusunda bilimsel araştırma yapılması gereken noktaların belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Bu çalıştayın sonuçlarının ülkemizdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi konusunda önemli bir adım olması ve çok sayıda yeni gelişmeye zemin oluşturması hedeflenmiştir.

 


 
 
Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Kalite Çalıştayı / 26-27 Mayıs 2016 / Sağlık Bilimleri Üniversitesi - İstanbul